Tietosuojaseloste ja evästeet

Nämä käyttöehdot ovat päivitetty 23.10.2019.

 

Käyttäessäsi palvelujamme Sinua saatetaan pyytää antamaan myös henkilökohtaisia tietoja. Näihin kysymyksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista. Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään Suomen tietosuojamääräysten mukaisesti.

Kotisivujemme kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään joko tarjouksen laatimiseen ja yhteydenottosi käsittelyyn. Tietojasi voidaan käsitellä ja käyttää myös neuvonnan, mainonnan ja uutisointitarkoituksiin vain, mikäli olet antanut tähän erikseen suostumuksesi. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
MainosLähde Oy
Linnankatu 6 A
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2110016-6

Yhteystiedot rekisteriasioissa
MainosLähde Oy
myynti@mainoslahde.fi
https://www.mainoslahde.fi

Rekisterin nimi
MainosLähde Oy:n markkinointirekisteri.

 

1. Yleistä evästeistä ja niiden käytöstä

MainosLähde Oy käyttää verkkosivustoillaan evästeitä (“cookies”) ja muita tekniikoita kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan ja helpottamaan MainosLähde Oy:n kehittämien ja ylläpitämien palvelujen käyttöä. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää tunnistenumeron, eikä vahingoita päätelaitetta. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

 

2. Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja osoite- tai laskutustiedot
Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
Analyysi ja profiilitiedot
Käyttäjän IP-osoite, siirtymiset, maatiedot
Selaintyyppi, käyttöjärjestelmä

Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotoista
Chat yhteydet, yhteystiedot ja käsittelypyynnöt
Rekisteröimistiedot
Käyttäjätunnus, salasana tai muu yksilöllinen tieto
Maksuyhteys-, maksukortin tai pakkitilintiedot
Asiakaspalautetiedot
Tilaustiedot
Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja
seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

 

3. Tietojen käyttötarkoitus

Saatua tietoa käsittelee ainoastaan yrityksemme ja Palvelun käyttäjäksi kuuluvat henkilöt. Käytämme toiminnassamme myös kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi  yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi varauksen maksu- tai logistiikkapalvelut tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden hoitaminen tapahtuu verkkosivustomme kautta. 

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

4. Tietojen käsitteleminen

MainosLähde Oy hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluidensa tavoittavuuden tutkimisessa sekä kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. MainosLähde Oy voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, ja saatua tietoa MainosLähde Oy käyttää vain yllä esitettyyn tarkoitukseen eikä niiden avulla saatua tietoa yhdistetä muihin tietoihin.

MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Keräämme ja säilytämme saatuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

  • asiakasviestintä ja uutisointi
  • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
  • palvelumme toteuttaminen ja sen kehittäminen
  • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
  • liiketoimintamme kehittäminen
  • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
  • suoramarkkinointi

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille, joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

6. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

 

7. Sosiaaliset laajennukset

Joillain MainosLähde Oy:n verkkosivustoilla tai osana MainosLähde Oy:n tarjoamia digitaalisia palveluita on niin kutsuttu sosiaalinen laajennus kolmannen osapuolen eli Youtuben ja/tai Google Mapsin yhteisöliitännäiseen. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

 

8. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka kopioidaan kotisivulta kovalevyllesi. Evästeet eivät aiheuta vahinkoa tietokoneellesi, eivätkä ne sisällä viruksia.
Internetsivujemme evästeet eivät kerää mitään henkilökohtaisia tietoja ja voit milloin tahansa estää evästeet selaimesi asetuksista. Internetsivuillamme olevia evästeitä käytetään pääsääntöisesti vain anonyymeja ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Toisinaan evästeet saattavat olla hyödyllisiä myös muihin erityisiin tarkoituksiinkin.  Lisätietoa evästeestä: Lue lisää

 

9. Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen.
Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi, MainosLähde Oy:n sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja.
Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa MainosLähde Oy:n muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen MainosLähde Oy:n sivuston kävijöiden analysoimiseen.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia -tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografiatiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: Lue lisää

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Suosittelemme siksi että tutustut Tietosuojaselosteemme sisältöön
siksi säännöllisesti.